„Honwedzi i Samarytanki” – gra terenowa w 160. Rocznicę™ Wiosny Ludów

W grze terenowej „Honwedzi i Samarytanki” wzi곂y udział‚ łódzkie szkoł‚y podstawowe, gimnazja i licea współ‚pracują…ce z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które był‚o organizatorem tej wspólnej zabawy. Trzy drużyny z naszej szkoł‚y, zdobył‚y dwa puchary za I i III miejsce. Gratulujemy!

Puchary naszym drużynom wręczył Ambasador Wę™gier, a Konsul zaprosił‚ wszystkich na smaczną… grochówkę. Dzię™kujemy! Spotkanie Wę™giersko-Polskie w tą… ważną Rocznicę™ odbył‚o się™ w Arturówku. Nastę™pne takie spotkanie za dwa lata. Jesteś›my już zaproszeni.

Gra Terenowa

Fotogaleria Zobacz fotogalerię™…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Foto. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.